MMPI Kişilik Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Mmpı, kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir ve geçerli test olma özelliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

Mmpı testi uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeye amaçlayan bir testtir. Test hem değerler, tutumlar hem de psikopatolojik belirtiler hakkında zengin bilgi sağlar.

Mmpı kişilik testi;

  • Bireyin depresyonda olup olmadığı hakkında,
  • Cinsel sapmaları ve sapkınlık hakkında,
  • Saplantılı takıntılı düşünce bozukluğu var mı yok mu?
  • Kişinin normal kişilik özelliklerini tespit etmesi açısından,
  • Evlenmeyi düşünen çiftlerin kişilik olarak birbirlerine uyup uymadıklarını analiz etmede,
  • Kişilik tipleri ve kişilik bozukluklarını tespit etmekte,
  • Sosyal ve içe dönüklük hakkında,
  • Özellikle risk faktörü yüksek olan işlerde işe alınacak kişilerin işe uygunluğunu analiz etmekte,
  • Çocukların velayet konularında çözmek için yargılamalarda etkin bir tarama aracı olarak kullanılabilmektedir.

MMPI Testi alanında uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarımız tarafından yorumlanmaktadır.

Adım 1 / 11
Örneğin: Evlilik için, işe girmek için, kendimi tanımak için