Çocuk Danışmanlığı

Anne ve baba olmak, bireylerin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biridir. Anne-baba olmakla birlikte ebeveynler tüm hayatlarını ona göre planlayacakları ve ilgilenecekleri bir bireye sahip olurlar. Artık onların en büyük görevi dünyaya getirdikleri bireyin kişilik özellikleri, gelişim özellikleri ve yaşayacağı sorunlarla ilgilenmek ve ona yardımcı olmaktır.

Anne ve babalar çocuklarının oturmaya çalışan kişiliği, okul öncesi ve okul süreci yaşadıkları tüm sıkıntılar, biyolojik sorunlar gibi birçok problemle baş etmeye çalışırlar. Ancak bazı durumlarda başa çıkma konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Sağlıklı bir birey yetiştirebilmek için ebeveynlerin yetersiz kaldığı durumlarda çocuk danışmanları devreye girmektedir. Aile ve çocuk danışmanları, çocuk ve aile ile görüşerek, çocuklarda yaşanan problemlerin ana kaynağını bulmakta ve çözümü konusunda ailelere destek olmaktadırlar.

Çocuk danışmanlığına başvurular, internet kullanımının yaygınlaşması, okul döneminin daha erken süreçlerde başlaması gibi günümüzde meydana gelen çeşitli değişikler nedeniyle oldukça sık olmaktadır. Aileler tüm bu problemleri çocuk danışmanlığı sayesinde çözüme kavuşturabilirler.

 

ÇOCUK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

0-6 yaş arasındaki ruhsal gelişim süreci çocuğun tüm hayatını etkiler. Bu dönemde ortaya çıkabilecek stres faktörleri çocuğun psikolojik gelişimi için önemli bir rol oynar. Çocuğun baş etme becerisi henüz bir yetişkininki kadar gelişmiş olmadığından stres durumlarında psikolojik sorunlar gelişebilir.

7 yaşında okula başlayan bir çocuk ise okula uyum problemleri yaşayabilir. İlerleyen yıllarda okulda veya bireysel olarak farklı problemler yaşayabilir. Bu problemlerle başa çıkma beceresi 0-6 yaş dönemdeki gibi henüz yeterli olmadığından yine psikolojik sorunlar gelişebilir.

Çocuk danışmanlığı; okul öncesi dönemde ve okul dönemindeki çocuklara yönelik olarak, onların bulundukları yaş dönemine ait gelişim özellikleri ve sosyal çevre ile etkileşimleri sonucunda oluşabilecek duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarını çözülmesi, bireysel gelişimlerinin yaşlarına ve cinsiyetlerine uygun olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmetleri içermektedir.

Çocuk danışmanlığı hizmeti sadece çocuk ile değil anne-baba-çocuk ile yürütülmektedir. Gereken durumlarda okul ve öğretmen ile de işbirliği yapılarak onlarda sürece dahi edilmektedir.

 

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

0-3 yaş arası çocuklarda henüz ben kavramı gelişmediğinden sosyalleşmeye hazır değildir. Bu nedenle bu yaş dönemi çocuklar bireysel çocuk terapi sürecine dahil edilmezler. Bu yaş dönemi çocuklarda çocuk danışmanlığı hizmeti daha çok aileye yöneliktir. Bu süreçte çocuğun gelişimsel özelliklerini daha detaylı öğrenmek, sorun yaşadığı durumları netleştirmek ve uygun davranış kalıplarının geliştirilmesi konusunda aileye destek olmak, anne babanın davranışlarını analiz etmek ve çeşitlendirmek çocuk danışmanlığının hedefleri arasında yer almaktadır.

0-6 yaş arası çocuk danışmanlığı; çocukların davranış ve uyum sorunlarının altında yatan dinamiklerin keşfedilmesinde, sorun yaşanan durumun kaynağının fark edilmesi ve çözüm yolları hakkında anne babalara destek olmaktadır.

 

7-13 YAŞ ÇOCUK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Çocuklar okula başlama dönemiyle birlikte, sosyal hayatın içine adım atarlar. Sorumlulukları okul ile birlikte artan çocuklar aynı zamanda bulunduğu sosyal ortamın kurallarını tanır ve uygulaması gerekir. Okul kuralları ve okulda kendisinden beklenen sorumluluklar evdekinden daha fazladır ve özgürlük alanı daha dardır. Anne babasına istediğini yaptırma konusunda sınırları sürekli esnetmeye çalışan çocuk yeni sosyal rolüne de alışmaya çalışır ve bu noktada bazı problemler ortaya çıkabilir.

7-13 yaş çocuk danışmanlığı anne baba ve çocuk ile başlayıp ihtiyaç duyulduğunda çocuk için faydalı olabilecek bireysel terapi çalışmaları ile desteklenmektedir. Amaç çocuğun bireysel sorunlarıyla baş etme becerileri kazanması, bu süreçte ailenin bilgilendirilmesi, çocuğun çözüm becerilerini geliştirmeye yönelik olarak yönlendirilmesi, çocukla birlikte işbirliği ve uyum içinde ilerleyen ve destekleyici bir ortam oluşturulmasıdır.

 

ÇOCUK DANIŞMANLIĞININ AMACI NEDİR?

Çocuklar yaşadıkları sorunların farkına varamazlar ve ihtiyaçlarını duygusal ve davranışsal bazı mesajlar ile anne babalarına ve sosyal çevrelerine iletirler. Çocuk danışmanlığı ile çocuğun bireysel gelişiminin yaşıtlarına ve cinsiyetine uygun olup olmadığının tespit edilmesi, çocuğun verdiği mesajların doğru algılanması, oluşabilecek davranışsal ve duygusal sorunların önüne geçilmesi ve ortaya çıkan problemin çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca ailelere çocuğun gelişim sürecinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, çocukla ilgili zorlandıkları alanlarda nasıl davranması gerektiği, hangi alanlarda çocuğun desteklenmesi gerektiği konusunda rehberlik edilmektedir.

 

ÇOCUK DANIŞMANLIĞINDA TERAPİ SÜRECİ NASILDIR?

Çocuklarla yürütülen danışmanlık süreci, yetişkinlerle çalışmaktan farklıdır. Yetişkinler kendi iradeleri ile uzmana gitmeye karar verirler ve ne konuda yardım almak istediklerini farkındadırlar. Ancak çocuklar danışmanlık sürecine anne-baba, öğretmen vb. bir yetişkinin yönlendirmesi ile başlarlar.

Yardım sürecine başlandığında anne-baba ve çocukla yapılan değerlendirme görüşmeleri sonucunda sürecin hedefleri açıkça belirlenir. Yardım sürecinde anne-baba, uzman ve gerektiğinde okul arasındaki işbirliği çalışmanın verimliliği için çok önemlidir.

 

ÇOCUK DANIŞMANLIĞINDA HİZMET VERİLEN ALANLAR NELERDİR?

 • Duygusal Ve Davranışsal Sorunlar
 • Ağlama Nöbetleri
 • Uyku Problemleri/ Uyku Alışkanlığı
 • Tuvalet Eğitimi
 • Alt Islatma/Dışkı Kaçırma
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Korkular – Kaygılar
 • Yalan Söylemeçocuk_danışmanlığı_mehmet_ulubey
 • Tikler – Takıntılar
 • Saldırganlık – Vurma Davranışı
 • Okul Korkusu/Fobisi
 • Çalma Davranışı
 • İçe Kapanma – Utangaçlık
 • Geç Konuşma
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Boşanma Döneminde Çocuk Danışmanlığı
 • Evlat Edinme Süreci Ve Sonrası Çocuk Danışmanlığı
 • Beslenme Ve Yeme Problemi
 • İştahsızlık Ve Yemek Yememe
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Gelişim Problemleri
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite (DEHB)
 • Özgüven Eksikliği
 • Öfke (Sinirlilik Dürtü Bozukluğu) – Saldırganlık
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Bağlanma Problemleri
 • Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma Ve İletişimsizlik
 • İstismar (Fiziksel, Cinsel, Duygusal, Sosyal)
 • Kabuslar – Gece Korkuları
 • Seçici Sessizlik – Konuşma Problemleri
 • Sosyal Dışlanma Travmalar / Performans Düşüklüğü
 • Tuvalet Sorunları
 • Ebeveyn Kaybı
 • Disiplin Ve Sınır Koyma
 • Anneden Ayrılma Korkusu
 • Cinsel Eğitim – Mastürbasyon
 • Bilgisayar Ve Tablet Bağımlılığı

 

ÇOCUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİ ONLINE TERAPİ OLARAK ALABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Ulubey son yıllarda oldukça popüler olan e-terapi & Online Terapi uygulamalarına başlayarak danışanları ile oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştir ve etmeye devam etmektedir.

Sizde evinizin rahatlığında, randevu kaçırdım derdi olmadan, istediğiniz anda, hızlı ve güvenilir bir şekilde çocuk danışmanlığı hizmeti almak isterseniz hemen Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Ulubey ile görüşebilirsiniz.

 

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Ulubey’den Direk Randevu İçin: 0533 644 22 18

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir